Make your own free website on Tripod.com
 

 
 
 
 

| main page |

Kami kontraktor Kelas B & F menawarkan perkhidmatan melaksanakan projek-projek jalanraya dan bangunan, penyelenggaraan, cat jalan termoplastic, pembersihan longkang/parit, memotong rumput dll dengan kerajaan, swasta serta individu.
Sila hubungi kami sekiranya ingin mendapatkan perkhidmatan.

We are the contractor Class B & F providing services in roads and building construction, maintenance, thermoplastic road line painting, drainage, grass cutting etc. with government, private sector and individual.

Please contact us if you need our service.

CABARNIAGA TRADING
& MAXTULIN SDN. BHD.
Mustafa Dato' Abd. Aziz
Pengurus

Cabarniaga Trading
KM 32, Kpg. Rim,
77000 Jasin,
Melaka
Tel: 012-6016146
Maxtulin Sdn. Bhd.
29, Jalan Sulaiman,
84000 Muar Johor
Tel No: 06-9522422
Fax No: 06-9511888
E-mail: cabar@maxis.net.my
URL: http://bisneskad.tripod.com/cabarniaga

Last Updated: 10/6/00   Published: 10/6/00

Designed by Maintained: