Make your own free website on Tripod.com
 

 

| main page |

PEDATI BINA
Shaari Ibrahim
Pengurus
C-8715 Bt. 4 1/2, Bukit Beruang,
75450 Melaka
Tel: 606-231 8478,   H/phone: 019-6275766
  E-mail: 
Web Site: http://bisneskad.tripod.com/pedati/

Kami kontraktor Kelas F menawarkan perkhidmatan melaksanakan projek-projek bangunan dan jalanraya. Diantaranya ialah pembentong, longkang konkrit, jubin lantai, sesekat bilik dll. Kami juga membuat kerja-kerja kecil penyelenggaraan serta baikpulih.
Sila hubungi kami sekiranya anda ingin mendapatkan perkhidmatan.

We are the contractor 'F' Class providing services in building construction and road. Such as culvert, concrete drainage, partition, gypsum board, tiling etc. We also do small job maintenance and the renovation.
Kindly contact us if you need our service.

Last Updated: 19-1-01   Published: 19-1-01

Designed & Maintained by: BCDnet Design