Make your own free website on Tripod.com
 
bisneskad

Perniagaan Urusan Sehala
Jaba Enterprise
Jaffar Hj. Awang
8872 C, Lorong 10, Bukit Piatu,
75150 Melaka
Tel/Fax: 06-2819658,   H/p: 012-6596203
  E-mail: jabaent@hotmail.com
URL: http://bisneskad.tripod.com/jaba/

Kami kontraktor Kelas F menawarkan perkhidmatan melaksanakan projek-projek bangunan, jalanraya, dan lain-lain dengan kerajaan, swasta dan individu. Kami juga membuat kerja-kerja kecil penyelenggaraan termasuk membaiki paip.
Sila hubungi kami sekiranya ingin mendapatkan perkhidmatan.

We are the contractor Class F provide services in building construction, roads etc. with government,  private sectors and individual. We also do small job maintenance including plumbing repair.
Please contact us if you need our service.

Last Updated: 2-2-01   Renewed: 6-2-01   Published: 6-2-99

| main page |

Designed & Maintained by BCDnet Design