Make your own free website on Tripod.com
                 
  PROJEK : CADANGAN PERINCIAN KEPERLUAN RUANG DAN KEMUDAHAN
  BAGI IBU PEJABAT KONTIJEN POLIS MELAKA  
   
                 
BIL KANDUNGAN MUKASURAT  
   
1 Petunjuk Untuk Kemasan dan Kemudahan  
2 Jabatan Pengurusan 1 - 3  
3 Jabatan Ketenteraman Awam 4  
4 Jabatan Logistik 5 - 6  
5 Cawangan Khas 7 - 9  
6 Jabatan Siasatan Jenayah 10 - 12  
7 Jabatan Narkotik 13  
8 Ruang Guna Sama 14 - 16  
9 Bangunan Berasingan 17 - 20