Make your own free website on Tripod.com
                     
  CADANGAN PERINCIAN KEPERLUAN RUANG DAN KEMUDAHAN  
  BAGI IBU PEJABAT KONTIJEN POLIS MELAKA  
                     
                BILANGAN     JUMLAH   KEMASAN  
  RUANG PEJABAT     KEPERLUAN KELUASAN   LANTAI KEMUDAHAN
                RUANG ( M.P.)     (M.P.)      
    JABATAN PENGURUSAN                  
  A PEJABAT KETUA POLIS NEGERI                  
1   Bilik KPN       1 x 28   28   CT AC
2   Bilik Taklimat KPN     1 x 30   30   CT AC
3   Bilik Pembantu Khas     1 x 12   12   CT AC
4   Tandas       1 x 6   6   HT NAC
5   Bilik Solat       1 x 6   6   CP AC
6   Bilik Timbalan KPN     1 x 28   28   CT AC
7   Bilik Pembantu Khas     1 x 12   12   CT AC
8   Tandas       1 x 6   6   HT AC
9   Bilik Solat       1 x 6   6   CP AC
10   Ruang Gunasama                    
    a Ruang Pelanggan     1 x 10   10   CT AC
    b Pantry       1 x 6   6   CT AC
    c Ruang Menunggu     1 x 10   10   CT AC
                JUMLAH   160      
                             
  B PEJABAT KETUA JABATAN                  
1   Bilik KJP ( SUPT )     1 x 18   18   CT AC
2   Bilik Perekod       1 x 12   12   CT AC
3   Ruang Menunggu     1 x 15   15   CT AC
4   Bilik Taklimat       1 x 20   20   CT AC
5   Ruang Pejabat     1 x 20   20   CT AC
                JUMLAH   85      
                             
  C PEJABAT PEGAWAI TURUS PENTADBIRAN                
1   Bilik Pegawai ( DSP )     1 x 15   15   CT AC
2   Bilik Pegawai ( PPT N6 )     1 x 12   12   CT AC
3   Pejabat Am       1 x 65   65   CT AC
4   Bilik Fail Terperingkat     1 x 60   60   CT AC
5   Bilik fail Terbuka     1 x 80   80   CR AC
                JUMLAH   232      
                     
  CADANGAN PERINCIAN KEPERLUAN RUANG DAN KEMUDAHAN  
  BAGI IBU PEJABAT KONTIJEN POLIS MELAKA  
                     
                BILANGAN     JUMLAH   KEMASAN  
  RUANG PEJABAT   KEPERLUAN KELUASAN   LANTAI KEMUDAHAN
                RUANG ( M.P.)     (M.P.)      
    JABATAN PENGURUSAN                  
  D PEJABAT PEGAWAI TURUS PERKHIDMATAN / PERJAWATAN                  
1   Bilik Pegawai ( DSP )     1 x 15   15   CT AC
2   Bilik Pegawai ( ASP )     1 x 15   15   CT AC
3   Bilik Pegawai ( INSP )     2 x 12   24   CT AC
4   Pejabat Am       1 x 30   30   CT AC
5   Bilik Fail       1 x 10   10   CR AC
                JUMLAH   94      
                             
  E PEJABAT PEGAWAI TURUS TATATERTIB                
1   Bilik Pegawai ( ASP )     1 x 15   15   CT AC
2   Bilik Pegawai ( INSP )     3 x 12   36   CT AC
3   Pejabat Am       1 x 40   40   CT AC
4   Bilik Kaunseling     1 x 10   10   CT AC
5   Bilik Fail       1 x 10   10   CR AC
                JUMLAH   111      
                             
  F PEJABAT PEGAWAI TURUS PENTADBIRAN                
1   Bilik Pegawai ( DSP )     1 x 15   15   CT AC
2   Bilik Pegawai ( ASP )     1 x 15   15   CT AC
3   Bilik Pegawai ( INSP )     3 x 12   36   CT AC
4   Pejabat Am       1 x 60   60   CT AC
5   Bilik Fail       1 x 10   10   CR AC
6   Bilik Stor       1 x 10   10   CR AC
7   Bilik PVR ( DSP ) - Komandan   1 x 15   15   CR AC
8   Bilik PVR ( ASP ) - Adjutant   1 x 15   15   CR AC
                JUMLAH   176      
                             
  D PEJABAT PEGAWAI TURUS PELANCONGAN                
1   Bilik Pegawai ( INSP )     1 x 12   12   CT AC
2   Pejabat Am       1 x 80   80   CT AC
3   Bilik Fail       1 x 10   10   CR AC
                JUMLAH   102      
                     
  CADANGAN PERINCIAN KEPERLUAN RUANG DAN KEMUDAHAN  
  BAGI IBU PEJABAT KONTIJEN POLIS MELAKA  
                     
                BILANGAN     JUMLAH   KEMASAN  
  RUANG PEJABAT   KEPERLUAN KELUASAN   LANTAI KEMUDAHAN
                RUANG ( M.P.)     (M.P.)      
    JABATAN PENGURUSAN                  
  H PEJABAT PEGAWAI TURUS PERLESENAN                
1   Bilik Pegawai ( ASP )     1 x 15   15   CT AC
2   Pejabat Am & Ruang Menunggu   1 x 20   20   CT AC
3   Bilik Fail       1 x 10   10   CR AC
                JUMLAH   45      
                             
  I PEJABAT PEGAWAI TURUS KEBAJIKAN / PERKEP                
1   Bilik Pegawai ( INSP )     1 x 12   12   CT AC
2   Pejabat Am       1 x 35   35   CT AC
3   Bilik Fail       1 x 10   10   CR AC
4   Ruang Mesin Homodialisis   1 x 12   12   CT AC
5   Ruang Menunggu     1 x 12   12   CT AC
6   Bilik Rawatan       1 x 12   12   CT AC
                JUMLAH   93      
                             
  J PEJABAT PEGAWAI TURUS KEM KOMANDAN                
1   Bilik Pegawai ( INSP )     2 x 12   24   CT AC
2   Pejabat Am       1 x 40   40   CT AC
3   Setor Senjata Keluar / Masuk   1 x 30   30   CT AC
                JUMLAH   94      
                             
  K PEJABAT PEGAWAI TURUS LATIHAN / SUKAN                
1   Bilik Pegawai ( ASP )     1 x 15   15   CT AC
2   Pejabat Am       1 x 45   45   CT AC
3   Bilik Kelas Kuliah     2 x 12   24   CR AC
                JUMLAH   84      
        JUMLAH KESELURUHAN                   1,276  
                     
  CADANGAN PERINCIAN KEPERLUAN RUANG DAN KEMUDAHAN  
  BAGI IBU PEJABAT KONTIJEN POLIS MELAKA  
                     
                BILANGAN     JUMLAH   KEMASAN  
  RUANG PEJABAT   KEPERLUAN KELUASAN   LANTAI KEMUDAHAN
                RUANG ( M.P.)     (M.P.)      
    JABATAN KETENTERAMAN AWAM                  
  A PEJABAT PENTADBIRAN          
1   Bilik KJKA ( SUPT )     1 x 18   18   CT AC
2   Bilik Perekod       1 x 12   12   CT AC
3   Pejabat Am       1 x 20   20   CT AC
4   Bilik Taklimat       1 x 20   20   CT AC
                JUMLAH   70      
           
  B PEJABAT GERAKAN                
1   Bilik Pegawai ( ASP )     1 x 15   15   CT AC
2   Bilik Pegawai ( INSP )     3 x 12   36   CT AC
3   Pejabat Am       1 x 60   60   CT AC
4   Bilik Gerakan IPK     1 x 216   216   CT 24HAC
5   Bilik Kawalan Pegawai Bertugas   1 x 30   30   CT 24HAC
6   Bilik Rehat Dan Tandas     1 x 18   18   CT AC
7   Bilik Mesyuarat IPK     1 x 96   96   CT 24HAC
8   Stor Peralatan Gerakan     1 x 18   18   CT AC
9   Ruang Menunggu     1 x 12   12   CT 24HAC
                JUMLAH   501      
         
  C PEJABAT TRAFIK (PENTADBIRAN)                
1   Bilik Pegawai ( ASP )     1 x 15   15   CT AC
2   Bilik Pegawai ( INSP )     3 x 12   36   CT AC
3   Pejabat Am       1 x 30   30   CT AC
4   Bilik Komputer ( Cops/Coins)   1 x 12   12   CT AC
                JUMLAH   93      
           
  D PEJABAT TRAFIK (PENYIASAT)                
1   Bilik Pegawai ( INSP )     1 x 12   12   CT AC
2   Pejabat Am ( Ruang Terbuka )   1 x 10   10   CT AC
                JUMLAH   12      
                     
  E PEJABAT TRAFIK (PENGUATKUASA)                  
1   Bilik Pegawai ( INSP )     1 x 12   12   CT AC
2   Pejabat Am       1 x 50   50   CT AC
3   Bilik Rehat       1 x 10   10   CT AC
4   Bilik HMPV       1 x 15   15   CT AC
                JUMLAH   87      
                             
  F UNIT MERIN                      
1   Bilik Pegawai ( INSP )     1 x 12   12   CT AC
2   Pejabat Am       1 x 12   12   CT AC
                JUMLAH   24      
      JUMLAH KESELURUHAN           508  
                     
  CADANGAN PERINCIAN KEPERLUAN RUANG DAN KEMUDAHAN  
  BAGI IBU PEJABAT KONTIJEN POLIS MELAKA  
                     
                BILANGAN     JUMLAH   KEMASAN  
  RUANG PEJABAT   KEPERLUAN KELUASAN   LANTAI KEMUDAHAN
                RUANG ( M.P.)     (M.P.)      
    JABATAN LOGISTIK                    
  A PEJABAT KETUA JABATAN          
1   Bilik KJL       1 x 18   18   CT AC
2   Bilik Perekod       1 x 12   12   CT AC
3   Bilik Timbalan KJL ( ASP )   1 x 15   15   CT AC
4   Pejabat Am  ( Ruang Menunggu )   1 x 35   35   CT AC
5   Ruang Menunggu     1 x 10   10   CT AC
6 Bilik Taklimat   1 x 20   20   CT AC
        JUMLAH   110      
                             
  B PEJABAT PEGAWAI TURUS KEWANGAN                
1   Bilik Pegawai Kewangan ( PTL )   1 x 12   12   CT AC
2   Bilik Pegawai ( INSP )     1 x 12   12   CT AC
3   Pejabat Am       1 x 80   80   CT AC
4   Ruang Komputer     1 x 12   12   CT AC
5   Pantry       1 x 6   6   CT AC
                JUMLAH   122      
                             
  C PEJABAT PEGAWAI TURUS TEKNOLOGI MAKLUMAT                
1   Bilik Pegawai ( INSP )     1 x 12   12   CT AC
2 Pejabat Am   1 x 30   30   CT AC
3   Ruang Komputer 1 x 40   40   RF AC
4   Bilik Servis Komputer     1 x 20   20   CT AC
                JUMLAH   102      
                             
  D PEJABAT PEGAWAI TURUS BANGUNAN                
1   Bilik Pegawai ( INSP )     1 x 12   12   CT AC
2 Bilik Pegawai Pembangunan   1 x 12   12   CT AC
3   Pejabat Am 1 x 35   35   CT AC
4   Bilik Pegawai Eksekutif ( EO )   1 x 12   12   CT AC
                JUMLAH   71      
                             
  E PEJABAT PEGAWAI TURUS BEKALAN                
1   Bilik Pegawai       1 x 12   12   CT AC
2   Pejabat Am       1 x 120   120   CT AC
2   Bilik Rehat       1 x 12   12   CT AC
                JUMLAH   144      
                     
  CADANGAN PERINCIAN KEPERLUAN RUANG DAN KEMUDAHAN  
  BAGI IBU PEJABAT KONTIJEN POLIS MELAKA  
                     
                BILANGAN     JUMLAH   KEMASAN  
  RUANG PEJABAT   KEPERLUAN KELUASAN   LANTAI KEMUDAHAN
                RUANG ( M.P.)     (M.P.)      
    JABATAN LOGISTIK                    
  F PEGAWAI TURUS KOMUNIKASI                
1   Bilik Pegawai ( ASP )     1 x 15   15   CT AC
2   Bilik Pegawai ( INSP )     2 x 12   24   CT AC
3   Pejabat Am       1 x 30   30   CT AC
4   Bilik Penyelenggaraan     1 x 12   12   CT AC
5   Bilik Rehat       1 x 10   10   CT AC
6   Kaunter Serahan Penyelengaraan   1 x 5   5   CT AC
7   Setor Komunikasi     1 x 10   10   CR AC
8   Kaunter Serahan Harian     1 x 5   5   CT AC
9   Bilik Poskom VHF Bersepadu (Terbuka)   1 x 104   104   CT 24HAC
10   Bilik Amhasnet ( Terbuka )   1 x 65   65   CT 24HAC
11   Bilik KMC       1 x 10   10   CT 24HAC
12   Bilik Operator Telefon     1 x 15   15   CT 24HAC
13   Setor Alatulis       1 x 10   10   CT AC
14   Bilik Cypher ( Saifer )     1 x 40   40   CT 24HAC
                JUMLAH   355      
                             
  G PEGAWAI TURUS PERSENJATAAN                
1   Bilik Pegawai ( ASP )     1 x 15   15   CT AC
2   Bilik Pegawai ( INSP )     2 x 12   24   CT AC
3   Pejabat Am       1 x 80   80   CT AC
4   Stor Senjata       1 x 15   15   R AC
5   Stor Senjata Sukan     1 x 15   15   R AC
6   Bilik Siap Sedia     1 x 20   20   CT 24HAC
7   Bilik taklimat       1 x 20   20   CT AC
8   Bilik Unit Pemusnah Bom     1 x 15   15   R AC
9   Bengkel Senjata     1 x 20   20   R AC
10   Stor Alat Ganti     1 x 12   12   CT AC
11   Stor Barang Lusuh / Limbahan   1 x 12   12   CT AC
                JUMLAH   248      
        JUMLAH KESELURUHAN                   1,152  
                     
  CADANGAN PERINCIAN KEPERLUAN RUANG DAN KEMUDAHAN  
  BAGI IBU PEJABAT KONTIJEN POLIS MELAKA  
                     
                BILANGAN     JUMLAH   KEMASAN  
  RUANG PEJABAT   KEPERLUAN KELUASAN   LANTAI KEMUDAHAN
                RUANG ( M.P.)     (M.P.)      
    CAWANGAN KHAS                    
  A PEJABAT KETUA JABATAN                
1   Bilik KCK ( ACP )     1 x 28   28   CT AC
2   Bilik Pembantu Khas     1 x 12   12   CT AC
3   Tandas       1 x 6   6   HCT NAC
4   Bilik T/KCK ( SUPT )     1 x 18   18   CT AC
5   Bilik Pembantu Khas     1 x 12   12   CT AC
6   Ruang Menunggu     1 x 10   10   CT AC
7   Bilik Taklimat       1 x 20   20   CT AC
                JUMLAH   106      
                       
  B PEJABAT PEGAWAI TURUS E1        
    ( BAHAGIAN BANTUAN TEKNIK )                  
1   Bilik Pegawai ( ASP )     1 x 15   15   CT AC
2   Bilik Pembantu Khas     1 x 12   12   CT AC
3   Bilik Pegawai ( INSP )     2 x 12   24   CT AC
4   Pejabat Am ( Ruang Terbuka )   1 x 40   40   CT AC
5   Bilik Makmal       2 x 12   24   CT AC
6   Bilik Audio       1 x 12   12   CT AC
7   Bengkel Elekronik     1 x 12   12   CT AC
8   Bilik Komunikasi     1 x 12   12   CT AC
9   Bilik Bantuan Teknik     1 x 12   12   CT AC
                JUMLAH   163      
                       
  C PEJABAT PEGAWAI TURUS E2        
    ( INTELIGEN SOSIAL )                    
1   Bilik Pegawai ( ASP )     1 x 15   15   CT AC
2   Bilik Pembantu Khas     1 x 12   12   CT AC
3   Bilik Pegawai ( INSP )     6 x 12   72   CT AC
4   Pejabat Am ( Ruang Terbuka )   1 x 40   40   CT AC
                JUMLAH   139      
                       
  D PEJABAT PEGAWAI TURUS E3        
    ( INTELIGEN LUAR - PENYULUHAN )                  
1   Bilik Pegawai ( ASP )     1 x 15   15   CT AC
2   Bilik Pembantu Khas     1 x 12   12   CT AC
3   Bilik Pegawai ( INSP )     2 x 12   24   CT AC
4   Pejabat Am ( Ruang Terbuka )   1 x 20   20   CT AC
                JUMLAH   71      
                     
  CADANGAN PERINCIAN KEPERLUAN RUANG DAN KEMUDAHAN  
  BAGI IBU PEJABAT KONTIJEN POLIS MELAKA  
                     
                BILANGAN     JUMLAH   KEMASAN  
  RUANG PEJABAT   KEPERLUAN KELUASAN   LANTAI KEMUDAHAN
                RUANG ( M.P.)     (M.P.)      
    CAWANGAN KHAS                    
                       
  E PEJABAT PEGAWAI TURUS E4        
    ( INTELIGEN POLITIK )                    
1   Bilik Pegawai ( DSP )     1 x 15   15   CT AC
2   Bilik Pegawai ( ASP )     1 x 15   15   CT AC
3   Bilik Pembantu Khas     1 x 12   12   CT AC
4   Bilik Pegawai ( INSP )     6 x 12   72   CT AC
5   Pejabat Am ( Ruang Terbuka )   1 x 45   45   CT AC
                JUMLAH   159      
  F PEJABAT PEGAWAI TURUS E5        
    ( INTELIGEN EKONOMI )                  
1   Bilik Pegawai ( ASP )     1 x 15   15   CT AC
2   Bilik Pembantu Khas     1 x 12   12   CT AC
3   Bilik Pegawai ( INSP )     3 x 12   36   CT AC
4   Pejabat Am ( Ruang Terbuka )   1 x 25   25   CT AC
                JUMLAH   88      
  G PEJABAT PEGAWAI TURUS E 6        
    ( BAHAGIAN KESELAMATAN )                  
1   Bilik Pegawai ( ASP )     1 x 15   15   CT AC
2   Bilik Pembantu Khas     1 x 12   12   CT AC
3   Bilik Pegawai ( INSP )     4 x 12   48   CT AC
4   Pejabat Am ( Ruang Terbuka )   1 x 95   95   CT AC
                JUMLAH   170      
  H PEJABAT PEGAWAI TURUS E 7        
    ( BAHAGIAN PENTADBIRAN )                  
1   Bilik Pegawai ( ASP )     1 x 15   15   CT AC
2   Bilik Pembantu Khas     1 x 12   12   CT AC
3   Bilik Pegawai ( INSP )     3 x 12   36   CT AC
4   Pejabat Am ( Ruang Terbuka )   1 x 95   95   CT AC
                JUMLAH   158      
                     
  CADANGAN PERINCIAN KEPERLUAN RUANG DAN KEMUDAHAN  
  BAGI IBU PEJABAT KONTIJEN POLIS MELAKA  
                     
                BILANGAN     JUMLAH   KEMASAN  
  RUANG PEJABAT   KEPERLUAN KELUASAN   LANTAI KEMUDAHAN
                RUANG ( M.P.)     (M.P.)      
    CAWANGAN KHAS                    
  J RUANG GUNASAMA JABATAN        
1   Bilik Mesyuarat Jabatan     1 x 80   80   CT AC
2   Bilik Gerakan Jabatan     1 x 50   50   CT 24HAC
3   Bilik Pengawal       1 x 20   20   CT AC
4   Bilik Siap Sedia Detektif     1 x 30   30   CT 24HAC
5   Bilik Pelawat / Tetamu     1 x 12   12   CT AC
6   Bilik Pendaftaran Fail                    
    a. Pejabat Am     1 x 40   40   CT AC
    b. Bilik Kebal       2 x 180   360   CT AC
7   Bilik Utiliti       1 x 12   12   CT AC
8   Perpustakaan       1 x 50   50   CT AC
                JUMLAH   654      
    JUMLAH KESELURUHAN                     1,708  
                     
  CADANGAN PERINCIAN KEPERLUAN RUANG DAN KEMUDAHAN  
  BAGI IBU PEJABAT KONTIJEN POLIS MELAKA  
                     
                BILANGAN     JUMLAH   KEMASAN  
  RUANG PEJABAT   KEPERLUAN KELUASAN   LANTAI KEMUDAHAN
                RUANG ( M.P.)     (M.P.)      
    JABATAN SIASATAN JENAYAH                  
  A PEJABAT KETUA JABATAN        
1   Bilik KJSJ ( ACP )     1 x 28   28   CT AC
2   Bilik Pembantu Khas     1 x 12   12   CT AC
3   Bilik Perekod       1 x 12   12   CT AC
4   Tandas       1 x 6   6   HCT NAC
5   Bilik T/KJSJ 1 ( SUPT ) - Operasi   1 x 18   18   CT AC
6   Bilik T/KJSJ 2 ( DSP ) - Pentadbiran   1 x 15   15   CT AC
7   Ruang Menunggu     1 x 10   10   CT AC
                JUMLAH   101      
  B PEJABAT PEGAWAI TURUS  PENTADBIRAN        
    DAN REKOD ( D1 DAN D2 )                  
1   Bilik Pegawai ( ASP )     1 x 15   15   CT AC
2   Bilik Pegawai ( C/INSP )     2 x 12   24   CT AC
3   Pejabat Am ( Ruang Terbuka )   1 x 70   70   CT AC
4   Bilik Fail       1 x 12   12   CT AC
                JUMLAH   121      
  C PEJABAT BAHAGIAN SIASATAN JENAYAH        
    PERDAGANGAN ( BJSP )                  
1   Bilik Pegawai ( SUPT )     1 x 18   18   CT AC
2   Bilik Pegawai ( DSP )     3 x 15   45   CT AC
3   Bilik Pegawai ( ASP )     4 x 15   60   CT AC
4   Bilik Pegawai ( INSP )     7 x 12   84   CT AC
5   Ruang Saksi       1 x 12   12   CT AC
6   Pejabat Am ( Ruang Terbuka )   1 x 50   50   CT AC
7   Stor Barang Kes     1 x 20   20   CR NAC
8   Bilik Kebal Kertas Siasatan (IP)   1 x 20   20   CR NAC
                JUMLAH   309      
  D PEJABAT PEGAWAI TURUS  RISIKAN        
    JENAYAH ( D4 )                    
1   Bilik Pegawai ( ASP )     1 x 15   15   CT AC
2   Bilik Pegawai ( INSP )     4 x 12   48   CT AC
3   Pejabat Am ( Ruang Terbuka )   1 x 130   130   CT AC
4   Bilik Komputer       1 x 20   20   CT AC
                JUMLAH   213      
                     
  CADANGAN PERINCIAN KEPERLUAN RUANG DAN KEMUDAHAN  
  BAGI IBU PEJABAT KONTIJEN POLIS MELAKA  
                     
                BILANGAN     JUMLAH   KEMASAN  
  RUANG PEJABAT   KEPERLUAN KELUASAN   LANTAI KEMUDAHAN
                RUANG ( M.P.)     (M.P.)      
    JABATAN SIASATAN JENAYAH                  
  E PEJABAT PEGAWAI TURUS RISIKAN          
  JENAYAH ( D 5 )        
1   Bilik Pegawai ( ASP )     1 x 15   15   CT AC
2   Bilik  Pegawai ( INSP )     2 x 12   24   CT AC
3   Pejabat Am ( Ruang Terbuka )   1 x 60   60   CT AC
4   Perpustakaan       1 x 60   60   CT AC
                JUMLAH   159      
  F PEJABAT PEGAWAI TURUS  SOAL SIASAT, FOTO        
    CAP JARI ( D6 )                    
1   Bilik Pegawai ( ASP )     1 x 15   15   CT AC
2   Bilik Pegawai (  INSP )     3 x 12   36   CT AC
3   Bilik Makmal Foto     1 x 12   12   CT AC
4   Bilik Proses Negatif     1 x 10   10   CT AC
5   Pejabat Am ( Ruang Terbuka )   1 x 40   40   CT AC
6   Makmal Forensik     1 x 40   40   CT AC
                JUMLAH   153      
  G PEJABAT PEGAWAI TURUS KONGSI GELAP        
    MAKSIAT, PERJUDIAN ( D 7 )                  
1   Bilik Pegawai ( ASP )     1 x 15   15   CT AC
2   Bilik Pegawai ( INSP )     4 x 12   48   CT AC
3   Pejabat Am ( Ruang Terbuka )   1 x 35   35   CT AC
4   Stor Barang Pameran     1 x 20   20   CT AC
5   Bilik Fail Rahsia Tertutup     1 x 20   20   CT AC
                JUMLAH   138      
  H PEJABAT PEGAWAI TURUS PENYELIDIK /        
    PERANCANG ( D 8 )                    
1   Bilik Pegawai ( ASP )     1 x 12   12   CT AC
2   Bilik Pegawai ( INSP )     1 x 12   12   CT AC
3   Pejabat Am ( Ruang Terbuka )   1 x 12   12   CT AC
                JUMLAH   36      
                     
  CADANGAN PERINCIAN KEPERLUAN RUANG DAN KEMUDAHAN  
  BAGI IBU PEJABAT KONTIJEN POLIS MELAKA  
                     
                BILANGAN     JUMLAH   KEMASAN  
  RUANG PEJABAT   KEPERLUAN KELUASAN   LANTAI KEMUDAHAN
                RUANG ( M.P.)     (M.P.)      
    JABATAN SIASATAN JENAYAH                  
  I PEJABAT PEGAWAI TURUS JENAYAH          
  BERAT ( D9A ) SEKSUAL ( D9B )        
1   Bilik Pegawai ( DSP )     1 x 15   15   CT AC
2   Bilik Pegawai ( ASP )     1 x 15   15   CT AC
3   Bilik  Pegawai ( INSP )     8 x 12   96   CT AC
4   Bilik Mangsa Rogol / Saksi   1 x 12   12   CT AC
5   Pejabat Am ( Ruang Terbuka )   1 x 40   40   CT AC
                JUMLAH   178      
                     
  J RUANG GUNASAMA JABATAN                
1   Bilik Mesyuarat Jabatan     1 x 80   80   CT AC
2   Bilik Gerakan Jabatan     1 x 50   50   CT AC
3   Bilik Pengawal       1 x 40   40   CT AC
4   Bilik Siap Sedia Detektif     1 x 30   30   CT 24HAC
5   Bilik Pelawat       1 x 48   48   CT AC
6   Bilik Pendaftaran Fail Rahsia   1 x 48   48   CT AC
7   Bilik Kawad cam     1 x 48   48   CT AC
8   Bilik Soal Siasat     4 x 12   48   CT AC
9   Bilik Kebal Kertas Siasatan (IP)   1 x 60   60   CT AC
10   Bilik Utiliti       1 x 30   30   CT AC
                JUMLAH   482      
    JUMLAH KESELURUHAN                     1,890  
                     
  CADANGAN PERINCIAN KEPERLUAN RUANG DAN KEMUDAHAN  
  BAGI IBU PEJABAT KONTIJEN POLIS MELAKA  
                     
                BILANGAN     JUMLAH   KEMASAN  
  RUANG PEJABAT   KEPERLUAN KELUASAN   LANTAI KEMUDAHAN
                RUANG ( M.P.)     (M.P.)      
    JABATAN NARKOTIK                    
  A PEJABAT PENTADBIRAN          
1   Bilik KJN ( DSP )     1 x 18   18   CT AC
2   Bilik Pembantu Khas     1 x 12   12   CT AC
3   Bilik  Pegawai Pentadbiran ( INSP )   1 x 12   12   CT AC
4   Bilik  Pegawai Pendaftaran ( INSP )   1 x 12   12   CT AC
5   Pejabat Am       1 x 60   60   CT AC
6   Bilik Fail Rahsia     1 x 10   10   CT AC
7   Bilik Fail Terbuka     1 x 10   10   CT AC
                JUMLAH   134      
  B PEJABAT RISIKAN / SOAL SIASAT        
1   Bilik Pegawai ( ASP )     1 x 15   15   CT AC
2   Bilik Pegawai ( INSP )     2 x 12   24   CT AC
3   Bilik Penterjemah / Perekod   1 x 10   10   CT AC
4   Bilik Fail Rahsia     1 x 15   15   CT AC
5   Pejabat Am ( Ruang Terbuka )   1 x 40   40   CT AC
                JUMLAH   104      
  C PEJABAT OPERASI / SIASATAN        
1   Bilik Pegawai ( ASP )     1 x 15   15   CT AC
2   Bilik Pegawai ( INSP )     2 x 12   24   CT AC
3   Bilik  Perekod       1 x 10   10   CT AC
4   Pejabat Detektif ( Ruang Terbuka )   1 x 65   65   CT AC
5   Bilik Fail Risikan     1 x 15   15   CT AC
                JUMLAH   129      
  D PEJABAT BAHAGIAN PERLUCUTAN HAK        
1   Bilik Pegawai ( ASP )     1 x 15   15   CT AC
2   Bilik Pegawai ( INSP )     1 x 12   12   CT AC
3   Pejabat Am ( Ruang Terbuka )   1 x 20   20   CT AC
                JUMLAH   47      
  E RUANG GUNASAMA BAHAGIAN        
1   Bilik Mesyuarat Jabatan     1 x 80   80   CT AC
2   Bilik Gerakan Jabatan     1 x 50   50   CT AC
3   Bilik Pameran       1 x 20   20   CT AC
4   Perpustakaan       1 x 15   15   CT AC
5   Bilik Siap Sedia Detektif     1 x 12   12   CT 24HAC
6   Bilik Menunggu     1 x 10   10   CT AC
7   Bilik Barang Kes     1 x 30   30   CT AC
8   Bilik Kawad Cam     1 x 15   15   CT AC
9   Bilik Mesin Ujian Air Kencing   1 x 10   10   CT AC
10   Bilik Kebal Kertas Siasatan (IP)   1 x 60   60   CT AC
11   Bilik Utiliti       1 x 30   30   CT AC
                JUMLAH   332      
      JUMLAH KESELURUHAN           746  
                     
  CADANGAN PERINCIAN KEPERLUAN RUANG DAN KEMUDAHAN  
  BAGI IBU PEJABAT KONTIJEN POLIS MELAKA  
                     
                BILANGAN     JUMLAH   KEMASAN  
  RUANG PEJABAT   KEPERLUAN KELUASAN   LANTAI KEMUDAHAN
                RUANG ( M.P.)     (M.P.)      
    RUANG GUNASAMA                    
  A BILIK TAHANAN / LOKAP          
1   Ruang 'Black Maria'     1 x 80   80   CR NAC
2   Bilik  Pendaftaran     1 x 24   24   CT AC
3   Bilik Kawalan Utama / CCTV   1 x 24   24   CT AC
4   Bilik 'Locker'       1 x 12   12   CT AC
9   Bilik Rawatan       2 x 12   24   CT AC
10   Stor Perubatan     2 x 8   16   CR NAC
12   Gerobok Pengawal     2 x 8   16   CT AC
13   Lokap Cawangan Khas                    
    a) Bilik Soal Siasat     4 x 12   48   CR NAC
    b) Bilik Tahanan     10 x 14   140   CR NAC
    c) Bilik Tahanan Khas     2 x 16   32   CR NAC
    d) Ruang Senaman     1 x 16   16   CR NAC
    e) Ruang Solat     1 x 16   16   CR NAC
14   Lokap Jabatan Siasatan Jenayah                  
    a) Bilik Soal Siasat     4 x 12   48   CR NAC
    b) Bilik Tahanan     10 x 14   140   CR NAC
    c) Bilik Tahanan Khas     2 x 16   32   CR NAC
    d) Ruang Senaman     1 x 16   16   CR NAC
    e) Ruang Solat     1 x 16   16   CR NAC
                JUMLAH   700      
                 
  B RUANG LATIHAN MENEMBAK KHAS 50 METER                
1   Lorong Menembak - 10 Lorong   2 x 48   96   CR AC
2   Ruang Target       2 x 12   24   CR AC
                JUMLAH   120      
                 
  C DEWAN TAKLIMAT SULIT                  
1   Ruang Legar       1 x 72   72   CT NAC
2   Bilik Projektor       1 x 12   12   CR AC
3   Ruang Duduk dan Laluan     1 x 396   396   CR AC
4   Bilik Utiliti       2 x 20   40   CR AC
5   Pentas       1 x 72   72   TS AC
  JUMLAH   592      
                     
  CADANGAN PERINCIAN KEPERLUAN RUANG DAN KEMUDAHAN  
  BAGI IBU PEJABAT KONTIJEN POLIS MELAKA  
                     
 
                BILANGAN     JUMLAH   KEMASAN  
  RUANG PEJABAT   KEPERLUAN KELUASAN   LANTAI KEMUDAHAN
                RUANG ( M.P.)     (M.P.)      
    RUANG GUNASAMA                    
1 D KANTIN          
2   Ruang Dapur               60   CR NAC
    Ruang Makan               204   CT NAC
                JUMLAH   264      
  E RUANG KEMUDAHAN TINGKAT BAWAH        
1   Tandas Lelaki       1 x 21   21   HT NAC
2   Tandas Perempuan     1 x 21   21   HT NAC
3   Lobi  Utama       1 x 144   144   HT NAC
                JUMLAH   186      
1 F RUANG KEMUDAHAN TINGKAT SATU        
2   Tandas Lelaki       2 x 24   48   HT NAC
3   Tandas Perempuan     2 x 24   48   HT NAC
4   Bilik Solat Lelaki     1 x 21   21   CP AC
5   Bilik Solat Wanita     1 x 21   21   CP AC
6   Ruang Pameran / Menunggu ( Terbuka ) 2 x 192   384   CT AC
7   Lobi Lif               48   PCT AC
8   Lobi Dalaman               240   PCT AC
    Lobi Luaran               96   HT NAC
                JUMLAH   906      
  G RUANG KEMUDAHAN TINGKAT DUA        
1   Tandas Lelaki       2 x 24   48   HT NAC
2   Tandas Perempuan     2 x 24   48   HT NAC
3   Bilik Solat Lelaki     1 x 21   21   CP AC
4   Bilik Solat Wanita     1 x 21   21   CP AC
5   Lobi Lif               120   PCT AC
                JUMLAH   258      
1 H RUANG KEMUDAHAN TINGKAT TIGA        
2   Tandas Lelaki       2 x 24   48   HT NAC
3   Tandas Perempuan     2 x 24   48   HT NAC
4   Bilik Solat Lelaki     1 x 21   21   CP AC
5   Bilik Solat Wanita     1 x 21   21   CP AC
    Lobi Lif               120   PCT AC
                JUMLAH   258      
                     
  CADANGAN PERINCIAN KEPERLUAN RUANG DAN KEMUDAHAN  
  BAGI IBU PEJABAT KONTIJEN POLIS MELAKA  
                     
 
                BILANGAN     JUMLAH   KEMASAN  
  RUANG PEJABAT   KEPERLUAN KELUASAN   LANTAI KEMUDAHAN
                RUANG ( M.P.)     (M.P.)      
    RUANG GUNASAMA                    
1 I RUANG KEMUDAHAN TINGKAT EMPAT        
2   Tandas Lelaki       2 x 24   48   HT NAC
3   Tandas Perempuan     2 x 24   48   HT NAC
4   Bilik Solat Lelaki     1 x 21   21   CP AC
5   Bilik Solat Wanita     1 x 21   21   CP AC
    Lobi Lif               48   PCT AC
                JUMLAH   186      
1 J RUANG KEMUDAHAN TINGKAT LIMA        
2   Tandas Lelaki       2 x 24   48   HT NAC
3   Tandas Perempuan     2 x 24   48   HT NAC
4   Bilik Solat Lelaki     1 x 21   21   CP AC
5   Bilik Solat Wanita     1 x 21   21   CP AC
    Lobi Lif               48   PCT AC
                JUMLAH   186      
      JUMLAH KESELURUHAN           3656  
                     
  CADANGAN PERINCIAN KEPERLUAN RUANG DAN KEMUDAHAN  
  BAGI IBU PEJABAT KONTIJEN POLIS MELAKA  
                     
 
                BILANGAN     JUMLAH   KEMASAN  
  RUANG PEJABAT   KEPERLUAN KELUASAN   LANTAI KEMUDAHAN
                RUANG ( M.P.)     (M.P.)      
  BANGUNAN BERASINGAN      
1 A STOR PELURU                
2   Magazine ( High Explosive )   1 x 18   18   R NAC
3   Magazine ( SAA )     1 x 18   18   R NAC
    Magazine ( Pyrotecnic )     2 x 18   36   R NAC
                JUMLAH   72      
1 B DEWAN SERBAGUNA        
2   Ruang Dewan ( 4 Gelanggang Badminton )         713   TS NAC
3   Lobi Masuk               64   CT NAC
4   Bilik Persalinan Lelaki             34   CR NAC
5   Bilik Persalinan Wanita             34   CR NAC
6   Stor Sukan               20   CR NAC
7   Stor Peralatan               20   CR NAC
8   Bilik Projektor dan PA Sistem           34   CR NAC
9   Pentas               50   TS AC
    Bilik Persediaan             18   CR NAC
                JUMLAH   987      
  C BENGKEL        
    CAWANGAN PENGANGKUTAN                  
1   ( JABATAN LOGISTIK )                    
2   Bilik Pegawai ( ASP )     1 x 15   15   CT AC
3   Bilik Pegawai ( INSP )     1 x 12   12   CT AC
    Pejabat Am       1 x 50   50   CT AC
                JUMLAH   77      
                             
    BAHAGIAN PEMANDU                    
1   Bilik Ketua Pemandu     1 x 18   18   CT AC
2   Bilik Penolong Ketua Pemandu   1 x 15   15   CT AC
3   Bilik Bertugas Pemandu 24 Jam   1 x 24   24   CT 24HAC
4   Bilik Tidur Pemandu 24 Jam   1 x 30   30   CT 24HAC
5   Bilik Taklimat       1 x 48 48 CT AC
                JUMLAH   135      
                     
  CADANGAN PERINCIAN KEPERLUAN RUANG DAN KEMUDAHAN  
  BAGI IBU PEJABAT KONTIJEN POLIS MELAKA  
                     
 
                BILANGAN     JUMLAH   KEMASAN  
  RUANG PEJABAT   KEPERLUAN KELUASAN   LANTAI KEMUDAHAN
                RUANG ( M.P.)     (M.P.)      
  BANGUNAN BERASINGAN      
1   BAHAGIAN BENGKEL                
2   Bilik Ketua Bengkel     1 x 18   18   CT AC
3   Bilik Dokumentasi     1 x 30   30   CT AC
4   Bilik Ketua Penyaraan     1 x 18   18   CT AC
5   Bilik Mekanik Penyaraan     1 x 18   18   CT AC
6   Stor Penyaraan     1 x 32   32   FH NAC
7   Bilik Ketua Pembaikan     1 x 18   18   FH NAC
8   Stor Pembaikan     1 x 32   32   FH NAC
9   Bilik Elektrikal       1 x 44   44   FH NAC
10   Bilik Rawatan Bateri     1 x 44   44   FH NAC
11   Ruang Kerja Kimpalan dan Mengecat   1 x 110   110   FH NAC
12   Stor Kimpalan Dan Cat     1 x 60   60   FH NAC
13   Bilik 'Air Compressor'     2 x 16   32   FH NAC
14   Bilik FAMTO       1 x 25   25   FH NAC
15   Stor Peralatan Khas     1 x 32   32   FH NAC
16   Stor Alat Ganti Terpakai     1 x 32   32   FH NAC
17   Stor Tayar       1 x 77   77   FH NAC
18   Garaj Penyaraan     4 x 200   800   FH NAC
19   Bilik Pegawai ( INSP )     1 x 12   12      
20   Bilik Ketua Bengkel Motosikal   1 x 12   12      
21   Bilik Simpanan Motosikal     1 x 70   70      
22   Ruang Baik pulih Motosikal   1 x 42   42      
                JUMLAH             1,558      
                             
    BAHAGIAN STESEN PMP                  
1   Bilik Ketua PMP     1 x 12   12   CT AC
2   Stor Minyak Pelincir     1 x 30   30   FH NAC
3   Tangki Minyak Petrol     2 x 10   20   FH NAC
4   Tangki Minyak Diesel     1 x 10   10   FH NAC
5   Ruang Dispenser Petrol     2 x 10   20   FH NAC
6   Ruang Dispenser Diesel     1 x 10   10   FH NAC
7   Bilik Kompresor     1 x 6   6      
8   Tandas       1 x 10   10   FH NAC
                JUMLAH                118      
                             
    BAHAGIAN CUCI KENDERAAN                  
1   Ram Cuci       2 x 50   100   CR AC
2   Ruang Terbuka Mencuci     1 x 50   50   FH NAC
                JUMLAH                150      
                     
  CADANGAN PERINCIAN KEPERLUAN RUANG DAN KEMUDAHAN  
  BAGI IBU PEJABAT KONTIJEN POLIS MELAKA  
                     
                BILANGAN     JUMLAH   KEMASAN  
  RUANG PEJABAT   KEPERLUAN KELUASAN   LANTAI KEMUDAHAN
                RUANG ( M.P.)     (M.P.)      
  BANGUNAN BERASINGAN      
1   BAHAGIAN BENGKEL KOMUNIKASI                
2   Bilik Ketua Bengkel     1 x 12   12   CT AC
3   Bilik Mekanikal       1 x 40   40   CR AC
4   Bilik Bateri / Distil Water     1 x 20   20   R NAC
5   Bilik Simpanan Enjin     1 x 20   20   R NAC
6   Bilik Elektronik       1 x 110   110   R AC
7   Bilik PA Sistem     1 x 20   20   R AC
8   Stor Alatan Set     1 x 20   20   R AC
9   Stor Alatan Ganti     1 x 20   20   R AC
    Pejabat Am       1 x 45   45   CT AC
                JUMLAH                307      
                             
1 D GARAJ SIMPANAN KERAJAAN                  
    Garaj Simpanan Berbumbung   2 x 1000             2,000   CT AC
                JUMLAH             2,000      
                             
  E CAWANGAN KEM KOMANDAN & CAWANGAN                
    LATIHAN SUKAN                    
1   Pejabat Am - Kem Komandan   1 x 30   30   CT AC
2   Stor Kem Komandan     1 x 60   60   CT AC
3   Pejabat Am - Latihan / Sukan   1 x 30   30   CT AC
4   Stor Latihan / Sukan     1 x 60   60   CT AC
5   Lobi       1 x 48   48   CT AC
6   Pantry       1 x 12   12   CT AC
7   Tandas       1 x 36   36   HT NAC
8   Stor Am                      
    a Stor Komunikasi     1 x 60   60   CR NAC
    b Stor Bangunan     1 x 60   60   CR NAC
    c Stor Pelupusan     2 x 60   120   CR NAC
    d Stor Terbuka     2 x 120   240   CR NAC
    e Stor fail       2 x 60   120   CR NAC
                JUMLAH                876      
                     
  CADANGAN PERINCIAN KEPERLUAN RUANG DAN KEMUDAHAN  
  BAGI IBU PEJABAT KONTIJEN POLIS MELAKA  
                     
                BILANGAN     JUMLAH   KEMASAN  
  RUANG PEJABAT   KEPERLUAN KELUASAN   LANTAI KEMUDAHAN
                RUANG ( M.P.)     (M.P.)      
  BANGUNAN BERASINGAN      
                     
1 F LAPANG SASAR - LATIHAN                      
    100 METER                      
    a. Ruang Menembak Berbumbung   1 x 132   132   CR NAC
2   b. Stor       1 x 24   24   CR NAC
    50 METER                      
    a. Ruang Penembak Berbumbung   1 x 132   132   CR NAC
    b. Ruang Target Berbumbung   1 x 132   132   CR NAC
3   c Stor       1 x 24   24   CR NAC
4   Tandas       1 x 50   50   HT AC
    Ruang Serbaguna ( Terbuka )   1 x 96   96   CR AC
                JUMLAH                590      
                             
1 G PONDOL PENGAWAL                    
2   Ruang Berkawal     1 x 9                   9   CR NAC
  Tandas 1 x 4                   4   HT NAC
                JUMLAH                 13      
    JUMLAH KESELURUHAN                     6,883