Make your own free website on Tripod.com
 
bisneskad

SYARIKAT SUDI
Mohd. Zaudi bin Haron
Pengurus
9398, Bukit Piatu, 75150 Melaka.
Telefon: 06-3360394, H/phone: 019-6559794
 E-mail: sudi@tm.net.my  URL: http://bisneskad.tripod.com/sudi

Kami kontraktor Kelas F menawarkan perkhidmatan melaksanakan projek-projek jalanraya, bangunan, penyelenggaraan, pembentong, longkang, senitaman, potong rumput dan pembersihan bangunan dengan kerajaan, swasta serta individu.
Sila hubungi kami sekiranya ingin mendapatkan perkhidmatan.

We are the contractor Class F provide services in roads and building construction, maintenance, culvert, drainage, landscape, grass cutting, housekeeping with government, private sector and individual.
Please contact us if you need our service.

Last Updated: 13-2-00   Renewed: 3-3-00   Published: 3-3-99


Designed & Maintained BCDnet Design