Make your own free website on Tripod.com
 
business card

Kami kontraktor Kelas F menawarkan perkhidmatan melaksanakan projek-projek jalanraya dan bangunan, penyelenggaraan, cat jalan termoplastic, pembersihan longkang/parit, memotong rumput dll dengan kerajaan, swasta serta individu.
Sila hubungi kami sekiranya ingin mendapatkan perkhidmatan.

We are the contractor Class F providing services in roads and building construction, maintenance, thermoplastic road line painting, drainage, grass cutting etc. with government, private sector and individual.

Please contact us if you need our service.

PERNIAGAAN BINAAN
SEMARAK HATI
Isa bin Salam
Pengurus

C-8171 Kg. Tun Razak
Bukit Katil, 75450 Melaka, W.Malaysia
Tel: 606-2320061   Fax: 606-2842972   H/p: 019-6662007
E-mail: semarakhati@yahoo.com
URL: http://bisneskad.tripod.com/semarakhati

Last Updated: 26/12/99   Published: 16/12/99

Designed by: