Make your own free website on Tripod.com
 
click here will access to Binakeras Web Site
BINAKERAS SDN. BHD.
Rosli Osman
Managing Director
Lot 2968 Kg. Tun Razak, Jalan Bukit Katil - Gapam, 75450 Bukit Katil, Melaka, W.Malaysia
Tel: 606-2315040, 2316911   Fax: 606-2319404,   H/phone: 019-6551538
  E-mail: binakeras@pd.jaring.my, sliman@pd.jaring.my
Web Site: http://binakeras.tripod.com (new)

Kami kontraktor awam Kelas 'A' menawarkan perkhidmatan melaksanakan projek-projek bangunan, jalanraya dll. dengan kerajaan dan swasta. Kami juga membuat kerja-kerja kecil penyelenggaraan.
Sila hubungi kami sekiranya anda ingin mendapatkan perkhidmatan.

We are the 'A' Class Civil Contractor providing services in building and road construction to both government and private sectors. We also do small job maintenance.
Please contact us if you need our service.

Last Updated: 5-10-00   Renewed: 27-12-99   Published: 27/12/98

| main page |

Designed & Maintained by: BCDnet Design