Make your own free website on Tripod.com
 

 
 
 

| main page |

bisnes kad

Kami kontraktor Kelas F menawarkan perkhidmatan melaksanakan projek-projek jalanraya dan bangunan, penyelenggaraan, cat jalan termoplastic, transverse bar kuning, pembersihan longkang/parit, memotong rumput dll dengan kerajaan, swasta serta individu.
Sila hubungi kami sekiranya ingin mendapatkan perkhidmatan.

We are the contractor Class F provide services in roads and building construction, maintenance, thermoplastic road line painting, yellow transverse bar, drainage, grass cutting etc. to government, private sector and individual.
Please contact us if you need our service.

BERKAT SALAM (M) SDN. BHD.
Daud bin Hj. Salam
Managing Director
15A, Jalan Puncak 2,
Taman Puncak,
Bukit Katil,
75450 Melaka
Tel: 06-2325009,  H/phone: 019-6677843
  E-mail: berkatsalam@yahoo.com
 URL: http://bisneskad.tripod.com/berkatsalam/

Last Updated: 11-3-01   Renewed: 24-2-01   Published: 24-2-99

Designed & Maintained by: BCDnet Design