Make your own free website on Tripod.com
 


 

| main page |

Kami kontraktor Kelas F menawarkan perkhidmatan melaksanakan projek-projek bangunan, jalanraya, memotong rumput dan landskap dengan kerajaan dan swasta. Kami juga membuat kerja-kerja kecil penyelenggaraan. Kami juga menyediakan Shalet Spring Resort, Port Dickson untuk disewa.
Sila hubungi kami sekiranya anda ingin mendapatkan perkhidmatan.

We are the contractor Class F providing services in building construction, roads, grass cutting and landscape to both government and private sectors.  We also do small job maintenance. We also provide Shalet Spring Resort, Port Dickson for rental.

Please contact us if you need our service.

PERNIAGAAN ALI JALIL
Ali bin Jalil
Pengurus
No.4, Jln. Merbok 3,
Taman Merbok,
Bukit Baru, 
75450 Melaka, W.Malaysia
Tel: 606 - 2862805 H/p: 013-6300115, 012-6800115

  URL: http://bisneskad.tripod.com/ali/

Last Updated: 5/9/01    Published: 5/9/00

Designed by Maintained: BCDnet Design