Make your own free website on Tripod.com
 

| main page |

bisnes kad

PERNIAGAAN ABDULLAH JAFFAR
Abdullah Jaffar
Pengurus
135, Ujong Pasir, 75050 Melaka
Tel: 06-3352901, 06-2836591, H/phone: 010-6263616
  E-mail: abdbjfa@pd.jaring.my   URL: http://bisneskad.tripod.com/abdullah/

Kami kontraktor Kelas F menawarkan perkhidmatan melaksanakan projek-projek bangunan dan jalanraya, penyelenggaraan pejabat, pembersihan longkang/parit, memotong rumput & seni taman dengan kerajaan, swasta serta individu.
Sila hubungi kami sekiranya ingin mendapatkan perkhidmatan.

We are the contractor Class F provide services in building construction and roads, office maintenance, drainage, grass cutting & landscape with government, private sector and individual.
Please contact us if you need our service.

Last Updated: 20-2-01   Renewed: 24-2-01   Published: 24-2-99

Designed & Maintained by: BCDnet Design